ARQuest: Answering the Right Question :: Project Audit
Home
Wie zijn we
Aanpak
Advies
Begeleiding
Training
IT Management Game
Referenties
Contact info

Deze audit leert u hoe het met uw project organisatie is, als methodiek wordt hier de "best practices" methode PRINCE2 vooropgesteld.

De audit kan naar keuze volgende onderwerpen bevatten:
  • Doelstellingen project
  • Project organisatie en ondersteuning
  • Initiatie
  • Kwaliteitsmanagement
  • Beheersing en rapportages
  • Planmatige aanpak
  • Wijzigingenbeheer
  • Risico management
  • Pijnpunten
  • Conclusies en concrete aanbevelingen
Uiteraard kan deze Audit een prima uitvalsbasis vormen voor een verbetertraject, en vormt alzo een baseline waartegen we de resultaten van het project kunnen uitzetten.
NL EN FR
Partners:
B2B Learning CertITinera
© 2020 VEH