ARQuest: Answering the Right Question :: IT Service Management
Home
Wie zijn we
Aanpak
Advies
Begeleiding
Training
IT Management Game
Referenties
Contact info

Voor de begeleiding van het inrichten van processen is er een herkenbare opzet. Verzint voor je begint:
  • Vaststelling van de behoefte, perceptie van het proces door IT management en opdrachtgever en gebruikers
  • Vaststellen van de bestaande werkwijze
  • Het houden van één of meerdere workshops ter modellering van het proces
  • De procesbeschrijving
  • Het inrichten van hulpmiddelen ter uitvoering van het proces
  • Het informeren en communiceren naar de verschillende betrokken partijen
  • De start van de uitvoering van het proces
Verschillende vormen zijn mogelijk voor verschillende doelgroepen:
  • Coaching projectleider die een proces of ITILimplementatie moet uitvoeren
  • Ondersteuning procesmanager en procesmedewerkers door de doelstellingen helder te maken en te helpen bij de realisatie ervan
  • Ondersteuning lijnmanagement die de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de proceseigenaar vaak als een doorkruising van hun vaarwater ervaren.
NL EN FR
Partners:
B2B Learning CertITinera
© 2020 VEH