ARQuest: Answering the Right Question :: Organisatie Audit
Home
Wie zijn we
Aanpak
Advies
Begeleiding
Training
IT Management Game
Referenties
Contact info

De Organisatie Audit spitst zich toe op procesmatig werken in IT afdelingen.

Deze audit kijkt na in welke mate procesmatig gewerkt wordt, gebruik makende van het ITIL framework. Deze audit kan ook op NIET ITIL organisaties uitgevoerd worden, doordat de alom bekende checklists, die zich beperken tot het geven van bepaalde cijferwaarden, niet klakkeloos gebruikt worden.

Als resultaat krijgt u een beeld van uw organisatie, bekeken vanuit verschillende invalshoeken. Dit beeld omvat volgende onderwerpen:
  • Beschrijving van de organisatie
  • Mate van procesmatig werken (link met ITIL)
  • Pijnpunten
  • Remedies tegen deze pijnpunten
  • Concrete verbetervoorstellen en conclusies
Uiteraard kan deze Audit een prima uitvalsbasis vormen voor een verbetertraject, en vormt alzo een baseline waartegen we de resultaten van het project kunnen uitzetten.
NL EN FR
Partners:
B2B Learning CertITinera
© 2020 VEH